Välkommen till Complete Solutions

Complete Solutions levererar nyckelfärdiga supportlösningar till marknadsledande priser.

Därför valde vi Complete Solutions:

Citat från Anja Nordenfelt
"I En frisk generation vill vi fokusera och lägga ner vår arbetstid på arbetsuppgifter som vi har
kompetens inom. Datatekniker är ingen av oss som arbetar i En frisk generation. Jag har tidigare
arbetat inom ett stort företag med egen IT- avdelning som jag kunder ringa och få hjälp med
eventuella problem. När jag började arbeta för En frisk generation stod det klart att datasupport
var bortprioriterat.

Att vi valde CS var att ni arbetar för små och medelstora organisationer. 
Att vara en kund bland större kunder kan medföra att de små inte prioriteras."

 

 

pass