CVE-2022-30190

CVE-2022-30190

CVE-2022-30190 är en sårbarhet genom ”fjärrkörning av lokal kod” i MSDT som påverkar flera versioner av Microsoft Office, inklusive versioner av Office 2019 och 2021. Sårbarheten finns på grund av hur MSDT anropas med hjälp av URL-protokollet från vissa applikationer. På grund av hur denna sårbarhet utnyttjas listar Microsoft den som ”lokal”, men en angripare […]

CVE-2022-30190 Läs mer »