Smart Support

Ordet Support betyder stödja.
Detta är något vi har tagit till oss i vår produkt Passionerad IT Support.
Med Passionerad IT Support har ni alltid ett stöd som anpassar sig efter era behov oavsett på vilken nivå era egna kunskaper ligger.
Vår tanke är att vi äger ärendet när det har kommit in till oss och att ni ska kunna ägna er åt er verksamhet och era kunder.

 

 

 Bild6

 

 

Passionerad IT Support till företagets användare så finns hjälpen aldrig längre bort än ett samtal, eller ett mejl.
Vi hjälper användaren med en utbildande support som bemöter användaren på användaarens kunskaps-nivå, lyssnar och bekräftar användarens problem. Där efter hjälper våran support till att lösa problemet på det sätt som är mest lämpligt, det kan vara antingen att förklara enlösning eller att ta över användarens dator och därigenom visa användaren hur man löser problemet. Detta ger en unik och möjlighet för använ-daren att lära sig mer, skapar en effektivare använd-ning och stimmulerara personalen att använda sin IT utrustning.

 

Passionerad IT Support en flexibel lösning
Passionerad It Support erbjuder en unik behovsanpassad lösning för er IT Support. Till ett fast pris per må-nad arbetar vi som er IT avdelning. Oavsett om behovet är att ha en man på plats eller att enbart via fjärrsupport hantera IT frågor. Vi hjälper er med att få er personal att använda sina verktyg effektivare, ge-nom att ge en utbildande support som visar och förklarar. Vi hjälper er att hålla era utrustning uppdatarad och över vaka era servrar så att de på ett säkert sätt kan fortsätta att arbeta för er och ni kan arbeta med er tjärnverksamhet.